Aké oprávnenia má SBS (strážna služba)?

Pracovníci strážnej služby nemajú oveľa viac právomocí ako bežný občan.

Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nesmie vykonávať osobnú prehliadku odevov, tašiek a podobne pred vstupom do objektu, ak mu to dotknutá osoba sama nedovolí.

Pracovník SBS je však aj bez jej súhlasu oprávnený presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či do chráneného objektu vstupujúca alebo vystupujúca osoba nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti alebo predmety, ktorými by mohla byť protiprávna činnosť spáchaná a tieto mu môže odobrať.

SBS pracovník nemá oveľa viac oprávnení ako bežný človek. Môže vykonať zásah len v prípade, keď je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou, teda v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze v záujme ochrany majetku, zdravia, života chránených...

Čo robiť ak prichytíme zlodeja pri čine?

Často počujeme otázku, ako by sa mal občan zachovať, ak na svojom majetku pristihne pri čine zlodeja. V tomto prípade môže zlodej reagovať dvoma spôsobmi. Utiecť, alebo útočiť.  

Ak páchateľ utečie, nie je vašou povinnosťou ho naháňať, ale môžete sa o to pokúsiť. Išlo by teda o pokus o zaistenie páchateľa. A to najmä v prípade, ak tým neohrozíte sám seba. Následne ste oprávnený tomuto páchateľovi obmedziť jeho osobnú slobodu až do príchodu príslušníkov Policajného zboru. Dôležitou informáciou je, že ktokoľvek, kto je svedkom trestného činu sa môže podujať na zaistenie páchateľa - nie iba poškodený. Opäť za predpokladu, ak tým neohrozí sám seba. 


Ak páchateľa prenasledovať nebudete, kontaktujte ihneď Políciu a zaistite miesto činu. T.j. zdržte sa akéhokoľvek...

KASprof Security Agency neustále inovuje!

O aktuálnych novinkách vo firme Kasprof Security Agency nám porozprával konateľ firmy Peter Kasan.

KASprof Security Agency pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov. Akými zmenami prešla spoločnosť za posledné obdobie?

Od roku 2014, kedy som spoločnosť prebral, prešla viacerými radikálnymi zmenami. Bol to vlastne prvý pult centralizovanej ochrany v rámci Oravy. Neustále investujeme do najnovších technológií a do trendov v bezpečnostných zariadeniach. Začali sme sa viac sústrediť na technologické záležitosti. Tento rok sme investovali do najnovšej verzie pultu centralizovanej ochrany Jablonet pro. Tieto systémy odporúčame, montujeme, pripájame na náš pult centralizovanej ochrany a k tomu robíme výjazdy, kontrolu a staráme sa o to.

 

S akými firmami úzsko spolupracujete?

Úzko spolupracujeme hlavne s dvoma firmami. Naša filozofia firmy je spolupracovať s tými najlepšími...

Zlodej úradoval v mestskom objekte

 

Vo štvrtok 9. novembra vo večerných hodinách prišiel poplach na pult centralizovanej ochrany bezpečnostnej agentúry KASprof Security, ktorý hlásil narušenie mestského objektu. Po jeho obdržaní zásahová jednotka okamžite vyrazila na miesto, aby situáciu preverila.

Po príjazde zásahová jednotka zistila narušenie objektu a bol privolaný správca budovy. Následne za jeho prítomnosti objekt skontrolovala a našla podozrivého páchateľa. Zásluhou rýchleho výjazdu a správneho postupu zásahovky nedošlo k odcudzeniu majetku ani väčším škodám.

Radi by sme upozornili občanov okresu Námestovo, aby si v blížiacom predvianočnom období, ktoré je zvyčajne uponáhľané a hektické, dávali väčší pozor na svoj majetok.

Ak chcete mať pokojné nielen sviatky, ale potrebujete mať istotu po celý rok, radi vás pripojíme na Pult centralizovanej ochrany, ktorý bude sledovať váš...

Pripojenie na pult centralizovanej ochrany - najlepšia prevencia a zároveň najefektívnejšia forma zabezpečenia Vašej nehnuteľnosti

 

Ide o tú najlepšiu prevenciu, ktorej cieľom je odradiť, respektíve obmedziť pohyb cudzích osôb v predmetnom priestore.

Urobíte maximum pre to, aby ste si zabezpečili svoj majetok. Zaobstarali ste si moderné zabezpečovacie zariadenie aj s alarmom. Avšak v prípade narušenia objektu, budete môcť len pozorovať, ako vás vykrádajú. Nemôžete zasiahnuť. A práve v takýchto kľúčových situáciách je nevyhnutné pripojenie na PCO. Na PCO prichádza informácia o narušení a následne vyráža výjazdová jednotka, ktorá dokáže obmedziť páchateľa do príchodu Polície.

Zásahová jednotka sa v prípade núdze dostaví na príslušnú adresu do 5 minút pri vzdialenosti do 10 kilometrov, do 10 minút pri vzdialenosti do 15 kilometrov a do 15 minút, ak je nehnuteľnosť vzdialená 20 kilometrov.

V KASprof Security Agency, pracujeme so svetovo oceňovaným výrobcom zabezpečovacích zariadení Jablotron. Klientom poskytujeme kompletný servis, montážou to u násnekončí. Poskytujeme...