Vymeňte staré za nové.

Majte pocit istoty s novým zabezpečovacím systémom.

 

Robí Vám Váš zastaralý systém mnoho falošných poplachov? Je Vaše zariadenie už dlhšie nefunkčné, hlási časté poruchy ? Nesplňa už Vaše náročnejšie požiadavky a nenapreduje s  modernou dobou ? Máme pre Vás riešenie.

Chcete zvýšiť ochranu objektu na maximum? Využite možnosť pripojenia vášho objektu na náš pult centralizovanej ochrany, ktorý v prípade potreby môže okamžite vyslať zásahovú jednotku KASprof Security Agency

 

 

JABLOTRON 100 je revolučný bezdrôtový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre domy, chaty ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne a podobne. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné problémy, zaplavenie, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká. 


Jednoduché ovládanie 
Vďaka revolučnému systému ovládania je JABLOTRON 100+...

Nepodceňujte bezpečnosť Vášho domova, firmy či chaty.

Nepodceňujte Vašu bezpečnosť!

Mnoho ľudí vníma vykradnutie svojej nehnuteľnosti iba ako majetkovú škodu, čo však nemusí byť tak úplná pravda. Za vykradnutím domu, bytu, chaty či firmy sa neskrýva iba odcudzený televízor, počítač, peniaze, cenné papiere alebo zmiznuté šperky. Ďalším, a dokonca omnoho závažnejším je psychická ujma poškodeného. Túto skutočnosť si ľudia často krát neuvedomujú, alebo dokonca ani nevedia že existuje, až kým sa nedostaví osobná skúsenosť. Vstúpiť do domu a po otvorení zistiť, že bol vykradnutý môžu postihnuté osoby znášať rôzne, no rozhodne to nebude príjemná skúsenosť.

Zlodej sa vie jednoducho dostať do Vašej nehnuteľnosti a bez povšimnutia zmiznúť!

Často krát nás s prosbou o zabezpečenie kontaktujú práve ľudia, ktorí následkom podobnej negatívnej skúsenosti stratili pocit súkromia vo vlastnom dome....

Aké oprávnenia má SBS (strážna služba)?

Pracovníci strážnej služby nemajú oveľa viac právomocí ako bežný občan.

Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nesmie vykonávať osobnú prehliadku odevov, tašiek a podobne pred vstupom do objektu, ak mu to dotknutá osoba sama nedovolí.

Pracovník SBS je však aj bez jej súhlasu oprávnený presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či do chráneného objektu vstupujúca alebo vystupujúca osoba nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti alebo predmety, ktorými by mohla byť protiprávna činnosť spáchaná a tieto mu môže odobrať.

SBS pracovník nemá oveľa viac oprávnení ako bežný človek. Môže vykonať zásah len v prípade, keď je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou, teda v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze v záujme ochrany majetku, zdravia, života chránených...

Čo robiť ak prichytíme zlodeja pri čine?

Často počujeme otázku, ako by sa mal občan zachovať, ak na svojom majetku pristihne pri čine zlodeja. V tomto prípade môže zlodej reagovať dvoma spôsobmi. Utiecť, alebo útočiť.  

Ak páchateľ utečie, nie je vašou povinnosťou ho naháňať, ale môžete sa o to pokúsiť. Išlo by teda o pokus o zaistenie páchateľa. A to najmä v prípade, ak tým neohrozíte sám seba. Následne ste oprávnený tomuto páchateľovi obmedziť jeho osobnú slobodu až do príchodu príslušníkov Policajného zboru. Dôležitou informáciou je, že ktokoľvek, kto je svedkom trestného činu sa môže podujať na zaistenie páchateľa - nie iba poškodený. Opäť za predpokladu, ak tým neohrozí sám seba. 


Ak páchateľa prenasledovať nebudete, kontaktujte ihneď Políciu a zaistite miesto činu. T.j. zdržte sa akéhokoľvek...

KASprof Security Agency neustále inovuje!

O aktuálnych novinkách vo firme Kasprof Security Agency nám porozprával konateľ firmy Peter Kasan.

KASprof Security Agency pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov. Akými zmenami prešla spoločnosť za posledné obdobie?

Od roku 2014, kedy som spoločnosť prebral, prešla viacerými radikálnymi zmenami. Bol to vlastne prvý pult centralizovanej ochrany v rámci Oravy. Neustále investujeme do najnovších technológií a do trendov v bezpečnostných zariadeniach. Začali sme sa viac sústrediť na technologické záležitosti. Tento rok sme investovali do najnovšej verzie pultu centralizovanej ochrany Jablonet pro. Tieto systémy odporúčame, montujeme, pripájame na náš pult centralizovanej ochrany a k tomu robíme výjazdy, kontrolu a staráme sa o to.

 

S akými firmami úzsko spolupracujete?

Úzko spolupracujeme hlavne s dvoma firmami. Naša filozofia firmy je spolupracovať s tými najlepšími...